Kaşıkçı Platalea leucorodia Kaya çintesi Emberiza cia Kızıl sırtlı örümcekkuşu Lanius collurio
Saz delicesi Circus aeruginosus Tepeli pelikan Pelecanus crispus Yalıçapkını Alcedo atthis
 1234

gonetinteractive