Bıyıklı baştankara Panurus biarmicus Bıyıklı kamışçın Acrocephalus melanopogon Bıyıklı ötleğen Sylvia cantillans
Boğmaklı Ardıç Turdus torquatus Bozkır toygarı Calandrella brachydactyla Çam baştankarası Parus ater
Çayır delicesi Çayır incirkuşu Anthus pratensis Çıkrıkçın Anas querquedula
Çıtkuşu Troglodytes troglodytes Çıvgın Phylloscopus collybita Çulhakuşu Remiz pendulinus
 1234 

gonetinteractive