Ak gerdanlı ötleğen Sylvia communis Ak kuyruksallayan Motacilla alba Ak Pelikan Pelecanus onocrotalus
Akça Cılıbıt Charadrius alexandrinus Akdeniz Martısı Larus melanocephalus Alaca Balıkçıl Ardeola ralloides
Alasığırcık Sturnus roseus Anadolu sıvacısı Arıkuşu Merops apiaster
Bataklık çintesi Emberiza schoeniclus Bataklık kırlangıcı Glareola pratincola Bataklık suyelvesi Porzana parva
1234 

gonetinteractive