Birliğimiz BaşkanEncümenMeclisPersonelKararlarFaaliyet RaporlarıKesin Hesap ÖzetiTüzükLogolarımız

Meclis Kararları

2015/04 - 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı'nın görüşülmesi (21.04.2015) 2015/03 - 2014 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi (21.04.2015) 2015/02 - Gizli oylama ile Birlik Encümen Üyeleri seçiminin yapılması (21.04.2015) 2015/01 - Sözleşmeli Personelin Ücretinin Görüşülmesi (30.01.2015) 2014/14 - Sözleşmeli Personel çalıştırılmasının görüşülüp karara bağlanması (14.10.2014) 2014/13 - 2015 Yılı Analitik Bütçe Tasarısının görüşülüp karara bağlanması (14.10.2014) 2014/12 - 2015 Yılı İzkuş Gelir Tarifesinin görüşülüp karara bağlanması (14.10.2014) 2014/11 - 2015 Yılı Çalışma Programının görüşülüp karara bağlanması (14.10.2014) 2014/10 - Gizli oylama ile Bir Encümen Üyesinin seçiminin yapılması (09.06.2014) 2014/09 - Birlik Tüzüğümüzün 10. maddesinin değiştirilmesinin görüşülmesi (04.06.2014) 2014/08 - Birlik Tüzüğümüzün 5. maddesinin değiştirilmesinin görüşülmesi (04.06.2014) 2014/07 - 2013 Mali Yılı Kesin Hesabı'nın görüşülmesi (04.06.2014) 2014/06 - 2013 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi (04.06.2014) 2014/05 - Gizli oylama ile Birlik Encümen Üyeleri seçiminin yapılması (04.06.2014) 2014/04 - İki Adet Asil İki Adet Yedek Katip Üye Seçiminin Yapılması (04.06.2014) 2014/03 - Birlik Meclisi Birinci ve İkinci Başkan Vekili Seçiminin Yapılması (04.06.2014) 2014/02 - Gizli oylama ile Birlik Başkanlık Seçiminin Yapılması (04.06.2014) 2014/01 - Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Görüşülmesi (28.01.2014) 2013/07- Dilek ve Temenniler. 2013/06 - Gizli oylama ile Birlik Encümen Üyeleri seçiminin yapılması

gonetinteractive